7 đối tượng ưu tiên, khu vực được cộng điểm trong xét tuyển Đại học 2020 | Oslakhatvongmuathi.com

Trường Học 0 lượt xem

2 điểm cao nhất sẽ được cộng vào Nhóm ưu tiên 1, 1 điểm sẽ được cộng vào Nhóm ưu tiên 2; Khu vực 1 thu 0,75 điểm, khu vực 2 – 0,25 điểm, khu vực 2 – nông thôn – 0,5 điểm.

Like và Theo dõi Fanpage Không. Nhận vào (https://www.facebook.com/tuyensinhso/) nhiều tin đăng ký, cập nhật tài liệu ôn thi học kỳ, ôn thi THPT quốc gia, thủ thuật đăng ký miễn phí.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 vừa được Bộ GD & ĐT đưa ra lấy ý kiến ​​đã nêu rõ chính sách ưu tiên đối tượng xét tuyển.

Theo đó, 2 điểm cao nhất sẽ được cộng vào nhóm ưu tiên 1 và 1 điểm vào nhóm 2; Khu vực 1 được 0,75 điểm; 0,25 điểm cho lĩnh vực thứ 2; Khu vực 2 – nông thôn được cộng 0,5 điểm. Đặc biệt:

Nhóm ưu tiên 1 (UT1) bao gồm 4 đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (đang học cấp 3, cấp 3) tại khu vực 1 trên 18 tháng.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm được cấp tỉnh trở lên công nhận và noi gương chiến sĩ; quân đội; sĩ quan, cấp tá, quân nhân trong Công an nhân dân đã xuất ngũ được xét thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định.

Đối tượng 03:

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy xác nhận người có quyền lợi chính trị là thương binh”;

+ Những người lính; Sĩ quan, trung sĩ, nghĩa vụ Quân đội An ninh nhân dân được cử đi học tại Khu vực 1 đã phục vụ đủ 12 tháng trở lên;

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Oslakhatvongmuathi.com

+ Những người lính; Sĩ quan, trung sĩ, quân nhân phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân được cử đi đào tạo từ 18 tháng trở lên;

+ Những người lính; sĩ quan, sĩ quan cấp tá, nghĩa vụ quân sự CAND đã xuất ngũ được xét hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ theo quy định;

+ Đối tượng ưu tiên quy định tại các khoản i, k, l, m có bổ sung, thay đổi theo khoản 1 Điều 2 Lệnh số 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 phù hợp với Lệnh số. 04/2012 / UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ưu đãi người có công với Cách mạng;

Đối tượng 04 bao gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Suy giảm 81% trở lên khả năng lao động của con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

Suy giảm khả năng lao động của con của người đã được cấp Giấy chứng nhận là Công an nhân dân là thương binh từ 81% trở lên, “Giấy chứng nhận hưởng chế độ Thương binh”; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động;

Trợ cấp sinh học được thực hiện đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học gây ra;

Con của người có công với cách mạng nêu tại khoản 1, điểm a, b, d Điều 2 Lệnh số 26/2005 / PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 đã được sửa đổi bổ sung bởi Lệnh số 04 / . Về việc ưu đãi người có công với cách mạng 2012 / UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giao thông vận tải | Oslakhatvongmuathi.com

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) bao gồm các đối tượng sau:

Chủ đề 05:

+ Thanh niên xung phong được cử đi học; Quân đội; Sĩ quan, trung sĩ, nghĩa vụ quân sự tại ngũ có thời hạn phục vụ dưới 12 tháng ở Vùng 1 và dưới 18 tháng ở Vùng 1;

+ Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phòng, khu định cư; Thôn đội trưởng, Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ, Dân quân tự vệ, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ đủ 12 tháng trở lên và dự thi quân nhân chủ lực. Thời hạn tranh thủ tối đa là 18 tháng, kể từ ngày ký quyết định gọi nhập ngũ đến ngày tham gia khám tuyển hoặc đăng ký dự thi;

– Chủ đề 06:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn quy định là 01;

+ Con thương binh, bệnh binh, người có quyền lợi chính trị như thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

+ Suy giảm dưới 81% khả năng lao động của con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Con của người cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, đày ải;

+ Theo quy định tại Nghị định số 31/2013 / NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì con của người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng chế độ ưu tiên. quản lý việc thực hiện một số điều;

READ  [ĐN] Trung Tâm Anh Ngữ Wise English Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Full-time 2022 | Oslakhatvongmuathi.com

+ Con của người có công với cách mạng;

– Chủ đề 07:

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Lệnh liên tịch số 37/2012 / TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Bộ Lao động ngày 28 tháng 12 năm 2012 – Người với người khuyết tật và Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định người khuyết tật xác định;

+ Công nhân giỏi thuộc các thành phần kinh tế được công nhận là thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh, cấp Bộ và được tặng Bằng Lao động sáng tạo hoặc huy hiệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Giáo viên dạy từ 3 năm trở lên dự thi vào các môn nghiệp vụ sư phạm;

+ Điều dưỡng viên, dược sĩ trung cấp, hộ lý, kỹ thuật viên, bác sĩ, dược sĩ trúng tuyển các ngành y, dược và có thời gian công tác từ 03 năm trở lên.

Các vấn đề ưu tiên khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Cá nhân có nhiều hơn một đối tượng ưu tiên chỉ được nhận một trong các đối tượng ưu tiên cao nhất.

Nguồn: báo Dân trí

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," định nghĩa product_color ": 0," product_size ": 0," product_size_number ": 0," content_imagination_adjustment ":" "," định nghĩa show_introtext ": 0," show_photo_determination ": 0, _process_cess: 0," setting_pro "setting_set, "setting_comment": 0, "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_resize_tiize_tiny" _ "image_ 0 , "resize_image_min": 150, "resize_image_min_height": 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_resize_max": 690, "resize_resize_resize____x_, _resize_resize_max_resize" 0 "hình ảnh nhỏ lại "," resize_news_image_thumbnail ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 ", _news:" resize_height băng thông: 0 "resize_heightmobile_ize", resize 400_height. , "resize_mobile_image_height": 0, "resize_mobile_news_image _ width ": 0," resize_ mobile_news_image_height ": 0," signature_registration ":" 1 "," set signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail. evara .vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_loc: false , "setting_tata: _setting," tab_false "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"building global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "But u1ec3n s u1ed1", "module_description": "Xem chi tiết" u00e1c tr u01b0 u1eddng, but u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {Sinh ra cho" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud