Giáo trình quản trị học PDF | Oslakhatvongmuathi.com

Giáo Trình 0 lượt xem

Tải xuống giáo trình quản trị PDF ✓ Giáo trình quản trị PDF ✓ Giáo trình khoa học quản lý TMU (Đại học Thương mại) ✓ Giáo trình quản trị học – Dr. Trương Quang Dũng ✓ Giáo trình Quản trị đại cương ✓ Tài liệu giảng dạy môn Quản trị Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp ✓ Tải về miễn phí.

Khóa học quản lý công việc

Tải xuống pdf hướng dẫn quản lý chung

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ PDF 190 TRANG

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Khóa học quản lý chung
Tác giả: Đã cập nhật
Năm xuất bản: Đã cập nhật
Công ty xuất bản: Đã cập nhật
Tóm lược:

Giáo trình Quản lý đại cương là giáo trình dành cho học sinh, sinh viên học tập và nghiên cứu, nội dung gồm 9 chương cung cấp cho người đọc những kiến ​​thức sau:

Chương 1:

 • 1. Hiểu khái niệm quản lý và sự cần thiết của quản lý trong tổ chức.
 • 2. Hiểu được bốn chức năng chính của quản lý.
 • 3. Mô tả các vai trò của người quản lý.
 • 4. Xác định các cấp quản trị trong tổ chức và trách nhiệm chính của từng cấp quản lý.
 • 5. Hiểu tại sao bạn cần học quản lý và làm thế nào để trở thành một nhà quản lý giỏi.

Chương 2:

 • 1. Mô tả các trường phái tư duy quản lý và sự phát triển của chúng.
 • 2. Đóng góp ý kiến ​​của quản lý vào công việc của nhà quản lý.
 • 3. Phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản lý.
 • 4. Mô tả hai cách tiếp cận hiện đại dựa trên sự tổng hợp của các trường phái quản lý.

Chương 3:

 • 1. Biết môi trường quản lý và phân biệt giữa môi trường vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến tổ chức.
 • 2. Hiểu các yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức như thế nào.
 • 3. Hiểu các giải pháp quản lý để hạn chế sự không chắc chắn của các yếu tố môi trường

Chương 4:

 • 1. Hiểu bản chất của thông tin quản trị.
 • 2. Biết chức năng quản lý thông tin trong tổ chức.
 • 3. Hiểu các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin.
 • 4. Nắm được các phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin.
 • 5. Có khả năng tổ chức và quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả.

Chương 5:

 • 1. Hiểu quy trình ra quyết định.
 • 2. Biết các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý để đưa ra quyết định hiệu quả.
 • 3. Mô tả các kiểu ra quyết định.
 • 4. Xác định những thuận lợi và khó khăn của việc ra quyết định theo nhóm.
 • 5. Biết các kỹ thuật để cải thiện việc ra quyết định của nhóm.

Chương 6:

 • 1. Hiểu chức năng lập kế hoạch
 • 2. Giải thích lợi ích của việc lập kế hoạch
 • 3. Phân biệt các loại kế hoạch trong tổ chức
 • 4. Mô tả các giai đoạn trong quá trình hoạch định chiến lược
 • 5. Giải thích phân tích SWOT
 • 6. Tiếp cận các công cụ phổ biến trong hoạch định chiến lược: Ma trận phát triển – tham gia thị trường (BCG)
 • 7. Biết phương pháp quản lý theo mục đích

Chương 7:

 • 1. Xác định cơ cấu tổ chức và thiết kế bộ máy quản lý.
 • 2. Giải thích tầm quan trọng của việc thiết lập quản lý trong tổ chức.
 • 3. Hiểu khái niệm về khu vực kiểm soát / quản lý.
 • 4. Biết cách thức phân chia các bộ phận trong tổ chức, ưu nhược điểm của từng bộ phận và phạm vi hoạt động.
 • 5. Hiểu rõ các loại cơ cấu quản lý, ưu nhược điểm của từng cơ cấu và phạm vi quản lý.
 • 6. Hiểu khái niệm tập trung, phân cấp trong quản lý và sự chuyển giao quyền hạn trong quản lý

Chương 8:

 • 1. Giải thích sự khác biệt giữa nhà quản lý và nhà lãnh đạo.
 • 2. Tóm tắt những lý thuyết giải thích bản chất con người.
 • 3. Hiểu lý thuyết về động lực và áp dụng nó vào quản lý con người.
 • 4. Phân biệt các loại phong cách quản lý.
 • 5. Hiểu và quản lý các thay đổi và xung đột trong tổ chức.

Chương 9:

 • 1. Định nghĩa về kiểm soát
 • 2. Mô tả các phương pháp kiểm soát
 • 3. Hiểu quy trình kiểm soát
 • 4. Một hệ thống quản lý hiệu quả có thể được mô tả
 • 5. Xác định các vấn đề đạo đức trong tầm kiểm soát

Nội dung:

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý trường học
 • Chương 2: Lịch sử phát triển các lý thuyết quản lý
 • Chương 3: Môi trường quản lý
 • Chương 4: Thông tin quản lý
 • Chương 5: Quyết định quản lý
 • Chương 6: Lập kế hoạch
 • Chương 7: Tổ chức
 • Chương 8: Lãnh đạo
 • Chương 9: Kiểm tra
 • Người giới thiệu
READ  Giáo trình kinh tế xây dựng PDF | Oslakhatvongmuathi.com

Tài liệu giảng dạy môn học quản lý trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ PDF 167 TRANG

>> Giáo trình Quản trị học Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Tài liệu giảng dạy nghiên cứu quản lý – Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tác giả: ThS. Trần Mạnh Hùng
Năm xuất bản: 2019
Công ty xuất bản: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
Tóm lược:

Tài liệu giảng dạy môn Quản trị tại Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp là tài liệu được phân phối nội bộ dành cho sinh viên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tài liệu giảng dạy được biên soạn với nội dung gồm 6 chương phù hợp với chương trình và quy tắc trình bày của Nhà trường, mỗi chương có nội dung chính như sau:

– Mục tiêu của chương.

– Nội dung của chương.

– Hướng dẫn câu hỏi ôn tập chương

– Bài tập ứng dụng chương

Nội dung:

 • Giới thiệu
 • Chương 1: Đánh giá quản lý
 • Chương 2: Chức năng lập kế hoạch
 • Chương 3: Chức năng tổ chức
 • Chương 4: Chức năng lãnh đạo
 • Chương 5: Chức năng kiểm tra
 • Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị hiện đại
 • Người giới thiệu

Download giáo trình quản trị học – Dr. Trương Quang Dũng – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

LỰA CHỌN 10 TRANG

READ  Giáo trình kinh tế học đại cương PDF | Oslakhatvongmuathi.com

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ PDF 146 TRANG

>> Khóa học quản lý – Dr. Trương Quang Dũng pdf

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Trường quản lý
Tác giả: Biên soạn ThS. Trương Quang Dũng
Năm xuất bản: Đã cập nhật
Công ty xuất bản: Đại học Kinh tế Tài chính
Tóm lược:

Khóa học quản lý – Dr. Trương Quang Dũng là tài liệu giảng dạy nghiên cứu quản lý dành cho sinh viên đại học, sinh viên cao đẳng chuyên ngành kinh tế và một số chuyên ngành khác nhằm cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về quản lý tổ chức.

Môn học này nhằm hệ thống hóa những kiến ​​thức cơ bản về quản lý trường học một cách đơn giản, dễ hiểu giúp học viên hiểu rõ hơn những nội dung cốt lõi của công tác quản lý trường học.

Nội dung:

 • Bài 1: Giới thiệu về Nghiên cứu Quản lý
 • Bài 2: Môi trường hoạt động của tổ chức
 • Bài 3: Chức năng lập kế hoạch.
 • Bài 4: Chức năng tổ chức
 • Bài 5: Chức năng điều khiển
 • Bài 6: Chức năng điều khiển
 • Bài 7: Thông tin và quyết định quản lý
 • Bài 8: Sự phát triển của các lý thuyết quản lý
 • Bài 9: Một số tình huống trong quản lý
 • Người giới thiệu

Khóa học Quản lý TMU (Đại học Thương mại)

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ PDF 74 TRANG

>> Khóa học quản lý TMU PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

READ  Giáo trình toán cao cấp 1 PDF | Oslakhatvongmuathi.com
Tiêu đề: Khóa học quản lý công việc
Tác giả: Đã cập nhật
Năm xuất bản: Đã cập nhật
Công ty xuất bản: University of Commerce (TMU) – Đại học Thương mại Việt Nam
Tóm lược:

Giáo trình Nghiên cứu Quản lý là tài liệu nghiên cứu, học tập và tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành quản lý. Tài liệu gồm 7 chương với nội dung trình bày bao gồm: khái niệm quản lý, người quản lý, thông tin và chức năng ra quyết định quản lý, hoạch định, tổ chức, quản lý và kiểm soát.

Nội dung:

 • Chương I: Giới thiệu về Quản lý
 • Chương II: Người quản lý
 • Chương III: Thông tin quản lý và ra quyết định
 • Chương IV: Chức năng lập kế hoạch
 • Chương V: Chức năng tổ chức
 • Chương VI: Chức năng lãnh đạo
 • Chương VII: Chức năng điều khiển

>> Xem các văn bản quản lý khác

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud