Giáo trình Tin học đại cương PDF | Oslakhatvongmuathi.com

Giáo Trình 0 lượt xem

Tải xuống Giáo trình Tin học Đại cương định dạng PDF ✓ Giáo trình Tin học Đại cương – Đại học Bách Khoa Hà Nội PDF ✓ Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp ✓ Giáo trình Tin học Đại cương trình độ Cao đẳng ✓ Giáo trình Tin học Đại cương Chương trình pulsuz Tải xuống File Tin học miễn phí ✓ Google Informatics File máy tính sách khoa học

Giáo trình khoa học máy tính đại cương

>> Xem thêm các tài liệu khoa học máy tính tổng hợp tại đây: Tài liệu khoa học máy tính tổng hợp

Giáo trình Tin học đại cương ĐHBKHN – ĐHBK Hà Nội

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Giáo trình khoa học máy tính đại cương
Tác giả: ThS. Bùi Trọng Tùng
Năm xuất bản: 2010
Công ty xuất bản: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương HUST là giáo trình bài giảng dành cho sinh viên CNTT trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức cơ bản về khoa học máy tính, hiểu các khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính, bao gồm phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, phần mềm cơ bản của khoa học máy tính, khả năng mô tả thuật toán theo những cách khác nhau là. , hiểu nguyên lý lập trình, cấu trúc lập trình cơ bản, mô tả bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung:

Bài 1. Thông tin và Trình bày Thông tin

 • Các khái niệm cơ bản về thông tin và khoa học máy tính
 • Trình bày dữ liệu trên máy tính

Bài 2. Hệ thống máy tính

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Internet
 • Về hệ điều hành
 • Hệ thống ứng dụng (tự học)

Bài 3. Các thuật toán

 • Giải các bài toán bằng máy tính điện tử
 • Khái niệm thuật toán
 • Hiệu suất thuật toán
 • Một số thuật toán phổ biến

Bài 4. C. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình

 • Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C
 • Các thành phần chính của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc cơ bản của chương trình C
 • Phát triển phần mềm OLD

Bài 5. Các kiểu và biểu thức dữ liệu trong C.

 • Các loại thông tin cơ bản
 • Các nhà khai thác C
 • Một số toán tử đặc trưng trong C.

Bài 6. Các lệnh nhập / xuất cơ bản

 • Các chức năng I / O cơ bản
 • Các chức năng I / O khác
 • Một số toán tử đặc trưng trong C.

Bài 7. Lập trình cấu trúc trong ngôn ngữ C

 • Cấu trúc của khối lệnh
 • Cấu trúc phân nhánh: nếu, nếu … nếu không, chuyển tiếp
 • Cấu trúc đường cong: while, do … while, for
 • Thay đổi cấu trúc lập trình

Bài 8. Mảng, Chỉ báo và Đường

 • Khai báo và sử dụng mảng và hàng
 • Cài đặt thuật toán trong mảng và hàng: tìm kiếm, sắp xếp …
 • Khái niệm, tuyên bố và sử dụng các chỉ số

Bài 9. Kiểu kết cấu

 • Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc
 • Quản lý dữ liệu có cấu trúc, một mảng cấu trúc

Bài 10. Chương trình con C

 • Các khái niệm, khai báo hàm
 • Chuyển các tham số sang một hàm
 • Phạm vi của các biến trong chương trình

Bài 11. Tệp

 • Các khái niệm và phân loại tệp
 • Các thao tác cơ bản với tệp
 • Tệp văn bản
 • Tập tin nhị phân
READ  Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học PDF | Oslakhatvongmuathi.com

Giáo trình Tin học đại cương của Học viện Nông nghiệp

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

>> Tải Giáo trình Tin học Đại cương của Học viện Nông nghiệp định dạng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Giáo trình khoa học máy tính đại cương
Tác giả: Phạm Quang Dũng (chủ biên)
Năm xuất bản: 2015
Công ty xuất bản: Học viện nông nghiệp việt nam
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương do các thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Chương trình học bao gồm phần mềm, phần cứng, hệ điều hành, mạng máy tính và Internet, cơ sở dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình, v.v … thuộc lĩnh vực Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. bao gồm các kiến ​​thức cơ bản như thông tin bảo mật.

Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo không dùng máy tính của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và cuốn giáo trình này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều bạn đọc khác muốn mở rộng kiến ​​thức.

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu chung

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Hệ thống số và các phép toán được sử dụng trong máy tính
 • Mô tả và mã hóa thông tin
 • Ứng dụng công nghệ thông tin

Chương 2. Kiến trúc máy tính

 • giới thiệu
 • Chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính
 • Các thành phần máy tính cơ bản

Chương 3. Phần mềm máy tính và hệ điều hành

 • Phần mềm
 • Hệ điều hành

Chương 4. Mạng máy tính và Internet

 • Internet
 • Internet
 • Một số dịch vụ Internet cơ bản

Chương 5. Cơ sở dữ liệu

 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
 • ngôn ngữ truy vấn sql

Chương 6. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

 • Giải quyết vấn đề máy tính
 • Thuật toán
 • Ngôn ngữ lập trình

Chương 7. Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

 • Tài nguyên có thể bị đe dọa
 • Các hình thức tấn công
 • Sở hữu trí tuệ
 • Quy định và pháp luật về bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ

Người giới thiệu

READ  Giáo trình kế toán quản trị PDF | Oslakhatvongmuathi.com

Giáo trình Tin học Đại cương Trường Đại học Sư phạm TP.

LỰA CHỌN 10 TRANG

TẢI XUỐNG TOÀN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ

>> Tải Giáo trình Tin học Đại cương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh định dạng PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Tiêu đề: Giáo trình khoa học máy tính đại cương
Tác giả: Lê Đức Long
Năm xuất bản: 2011
Công ty xuất bản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương của Khoa CNTT trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu giảng dạy và học tập dành cho sinh viên đại học, cao đẳng năm thứ nhất của toàn trường. Chương trình học cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ và tiện ích để làm việc hiệu quả trên máy tính, đồng thời sử dụng máy tính như một công cụ hữu hiệu cho giáo dục và nghiên cứu. .

Nội dung:

Chương 1 Giới thiệu về Văn hóa Kỹ thuật số và Kỹ năng Máy tính

 • Nhìn lại công nghệ thế kỷ 21 và văn hóa kỹ thuật số
 • Tổng quan về máy tính và hệ điều hành
 • Kỹ năng tin học

Chương 2 Tìm kiếm và lọc thông tin trên Internet

 • Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản
 • Giới thiệu về công cụ tìm kiếm
 • Phương pháp tìm kiếm đơn giản và nâng cao
 • Đánh giá và lọc thông tin trên Internet

Chương 3 Viết và gửi báo cáo nghiên cứu

 • Trình bày một số chương trình xử lý văn bản
 • Việt Nam – Nguyên tắc soạn thảo văn bản tiếng Anh
 • Các kỹ thuật định dạng cơ bản
 • Một số kỹ thuật chỉnh sửa nâng cao
 • Khả năng đọc và viết báo cáo khoa học

Chương 4 Chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình

 • giới thiệu
 • Các bước thiết lập một bài thuyết trình đa phương tiện
 • Một số phương pháp nâng cao cho các bài thuyết trình đa phương tiện
 • Kỹ năng trình bày và báo cáo với một chương trình thuyết trình

Chương 5 Giao tiếp và Học hỏi trên Internet

 • Ứng dụng Google
 • Blog
 • Wiki
 • Mạng xã hội (mạng xã hội)
 • Khóa học dựa trên web và hệ thống e-Learning
 • Các vấn đề đạo đức và văn hóa của giao tiếp trên Internet

Chương 6 Xử lý dữ liệu với bảng tính

 • Trình bày về một số chương trình lịch trình
 • Sử dụng các chức năng có sẵn trong chương trình bảng tính và sử dụng chúng
 • Một số tính năng và cách sử dụng chung
 • Tạo đồ thị và biểu đồ trong bảng tính
 • Các thao tác nâng cao cho bảng: sắp xếp, lọc, thống kê
 • Phân tích thống kê bằng bảng tính

Chương 7 Toán học và Thuật toán

 • Khái niệm vấn đề – vấn đề
 • Phương pháp biểu diễn thuật toán
 • Các bước giải toán trên máy tính
 • Các giai đoạn thiết kế thuật toán.
 • Biến một bài toán thành một chương trình máy tính
READ  Giáo trình kiểm toán căn bản PDF | Oslakhatvongmuathi.com

>> Có thể bạn quan tâm đến các tài liệu máy tính tổng hợp sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud