Cùng Osla thắp sáng khát vọng mùa thi”. Tân sinh viên có thể đăng ký vé xe và học bổng Osla tại fanpage

Email: Cungoslathapsangkhatvongmuathi@gmail.com.

Tel : 0971206172

Address :E1C Thất Sơn, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam