tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm trong Excel | Oslakhatvongmuathi.com

Blog 0 lượt xem

Trong công việc của dân văn phòng chắc chắn sẽ phải tính toán khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Đây là lúc hàm Datedif phát huy tác dụng. Hãy cùng tìm hiểu hàm Excel này trong bài viết tiếp theo nhé!

Đôi khi, trong quá trình làm việc với các kiểu dữ liệu ngày tháng trong công cụ Excel, cần phải tính toán và xác định khoảng thời gian giữa hai thời điểm. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn về cách sử dụng Hàm DATEDIF Trong Hàm Excel và được kết hợp với một số phương pháp khác để đạt được kết quả này.

Giả sử chúng ta có 2 mốc thời gian để tính toán là 14/07/2010 10:35:15 và 9/6/2015 15:30:00 lần lượt được lưu trong ô A2 và B2.

2 mốc thời gian để tính là 14/07/2010 10:35:15 AM và 9/6/2015 3:30:00 PM.

2 mốc thời gian để tính là 14/07/2010 10:35:15 AM và 9/6/2015 3:30:00 PM.

I. Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel

Tận dụng lợi thế của Hàm Excel Tính số giờ giữa hai thời điểm này Hàm ngày tháng Chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

READ  Quy định mới nhất về phụ cấp xăng xe có tính thuế thu nhập cá nhân | Oslakhatvongmuathi.com

= INT ((B2-A2) * 24)

và nhận được kết quả là 42988

hoặc

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2))

II. Đếm gấp đôi số phút trong Excel

Ngoài việc sử dụng nó để tính số phút giữa hai thời điểm này Hàm ngày thángchúng tôi sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60)

và nhận được kết quả là 2579334

Hoặc có thể

= NGÀY (ABS (B2-A2)) * 24 * 60 + GIỜ (ABS (B2-A2)) * 60 + PHÚT (ABS (B2-A2))

III. Tính số giờ giây giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm này, chúng tôi sử dụng công thức sau:

= INT ((B2-A2) * 24 * 60 * 60)

và nhận được kết quả 154760085

IV. Tính số năm giữa hai ngày trong Excel

Điều này tương đương với việc tính toán số năm giữa hai thời điểm Hàm Excel chúng ta cần sử dụng công thức sau hàm dateif:

= DATEDIF (A2, B2, “y”)

và nhận được 4 kết quả

V. Tính số tháng giữa hai ngày trong các hàm Excel

Tính toán bằng cách áp dụng số tháng giữa hai ngày được đề cập trong bài toán Hàm ngày tháng Chúng tôi sử dụng công thức sau:

= DATEDIF (A2, B2, “m”)

và nhận được 58 kết quả

TẠI VÌ. Tính số ngày giữa hai ngày trong Excel

Đăng kí Hàm Excel Chúng tôi sử dụng công thức để tính số ngày giữa hai thời điểm này Hàm ngày tháng như hình:

= DATEDIF (A2, B2, “d”)

và nhận được kết quả 1791

READ  Ping là gì? Cách test tốc độ chỉ số ping mạng internet | Oslakhatvongmuathi.com

VII. Tính tổng thời lượng năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 lần sử dụng các hàm Excel

Chúng tôi sử dụng công thức sau luân phiên

= DATEDIF (A2, B2, “y”) & “năm” & DATEDIF (A2, B2, “ym”) & “tháng” & DATEDIF (A2, B2, “mm”) & “ngày” & TEXT (B2- A2, “hs”) & “giờ” & TEXT (B2-A2, “mm”) & “phút” & TEXT (B2-A2, “ss”) & “giây”

Và nhận được kết quả Hàm ngày tháng như bạn muốn: 4 năm, 10 tháng, 26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

VIII. Sử dụng hàm TEXT trong Excel để định dạng thời gian

Nó đang được sử dụng Hàm ngày tháng, bạn có thể muốn thay đổi định dạng dữ liệu thành datetime. Sau đó, hãy xem xét sử dụng chức năng TEXT. Để có thể sử dụng thành thạo hàm TEXT, chúng ta hãy cùng làm quen với một số quy tắc định dạng của hàm này.

Lưu ý cú pháp của hàm TEXT như sau:

= TEXT (,)

Thông số đầu tiên đã rất rõ ràng, chúng ta muốn định dạng dữ liệu nào, chúng ta sẽ đưa vào đó. Tham số thứ hai là trường chỉ định cách chúng ta muốn định dạng nó, trong hướng dẫn này, chúng ta muốn định dạng dữ liệu thời gian.

Sau đó, chúng ta có thể tham khảo một số ví dụ sau:

  • Tính số giờ giữa hai thời điểm bằng công thức: = TEXT (B2-A2, “h”)
  • Tính số giờ và phút giữa hai thời điểm theo công thức sau: = TEXT (B2-A2, “h: mm”)
  • Tính giờ, phút hoặc thậm chí giây giữa hai thời điểm: = TEXT (B2.A2, “h: mm: ss”)
READ  Danh tướng Chu Du - Cả đời tài trí nhưng oan khuất ngàn năm | Oslakhatvongmuathi.com

IX. kết luận

Có khả năng áp dụng tốt Excel làm việc Chúng tôi không chỉ là bậc thầy trong kinh doanh và cuộc sống hàng ngày Hàm Excel mà còn để tận dụng tốt tất cả các phương tiện ở đó. Chú ý phù hợp Hàm Excel Nó giúp luyện tập tốt những thứ như Nâng cao Hàm DATEDIF, SUMIFS, COUNTIFSSUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Các công cụ mà chúng tôi có thể sử dụng thường xuyên là Xác thực dữ liệu, Định dạng có điều kiện, Bảng tổng hợp…

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud